Úvodní strana > Car fleet > CAR FLEET SERVICE

CAR FLEET SERVICE

Komu je služba CAR FLEET SERVICE určena?

Služba CAR FLEET SERVICE je určena jak pro malé a střední firmy s vozovým parkem do 200 vozidel s regionální či celorepublikovou působností, tak pro velké firmy s flotilou nad 200 vozů.

Proč je CAR FLEET SERVICE efektivním řešením servisu Vašeho vozového parku?

 • Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel v porovnání s autorizovanými servisy.

 • Provádění oprav a pravidelného servisu všech značek vozidel běžných na trhu, a to pod jednou střechou.

 • Provádění pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem vozidla a oprav, aniž by tím byla dotčena záruka výrobce. Využití blokové výjimky Evropské komise v praxi.

 • Systém centralizované fakturace. Máte absolutní přehled o svých vozidlech a o nákladech spojených s údržbou vašeho vozového parku.

Jaké servisy jsou v síti CAR FLEET SERVICE?

Do specializované sítě CAR FLEET SERVICE vybíráme jen ty nejlepší autoservisy z rodiny PARTNER ELIT na základě přísných kritérií, tak aby byly schopny poskytovat ty nejlepší služby.
Mezi zákazníky CAR FLEET SERVICE patří zejména nároční zákazníci z řad firem s vozovým parkem, pojišťoven či leasingových společností.
V současnosti je do sítě CAR FLEET SERVICE zařazeno více než 50 autoservisů po celé ČR. Jejich počet neustále roste v závislosti na požadavcích našich klientů.
Naše servisy CAR FLEET SERVICE procházejí pravidelnými audity, tak aby byla zaru­čena kvalita poskytovaných služeb. Servisy CAR FLEET SERVICE jsou připraveny pro systém jednotné fakturace – ať už máte svůj vozový park lokalizovaný kdekoliv v České republice, fakturace probíhá centrálně. Navíc máte o všech servis­ních zakázkách online přehled na jednom místě.

Při výběru servisu pro síť CFS dbáme zejména na:

 • umístění servisu, rozsah a kvalitu poskytovaných služeb,

 • technologické vybavení diagnostickými přístroji,

 • softwarové vybavení,

 • kapacitu oprav.

Nadstandardní služby, které jsou srovna­telné se servisy autorizovanými, jako například přistavení vozidla, poskytnutí náhradního vozidla po dobu opravy, odta­hová služba, provádění oprav dle pokynů výrobců vozidel.

Bloková výjimka – proč je důležitá?

(K blokové výjimce podrobněji ZDE.)

Bloková výjimka je nová legislativní úprava Evropské komise č. 461-2010, která se mj. týká i možnosti servisu a údržby nových vozidel v záruce v nezávislých auto­servisech, aniž by byla tato záruka dotčena.
Výhradním dodavatelem náhradních dílů pro síť CAR FLEET SERVICE je společ­nost ELIT – dodavatel originálních náhradních dílů a dílů kvalitativně rovnocenných. Servisy CAR FLEET SERVICE jsou vybaveny příslušným softwarovým vybavením a databázemi se servisními daty výrobců vozidel.
Garanční opravy musí být realizovány v síti autorizovaných servisů, avšak servisy CAR FLEET SERVICE jsou schopny tyto garanční opravy řešit s příslušným autorizovaným servisem – výhodou pro vás je, že nemusíte navštěvovat několik různých servisů. CAR FLEET SERVICE zařídí vše za vás.

Nezávislý autoservis musí splňovat tato kritéria:

 • dodržovat výrobcem předepsané postupy při provádění servisu a údržby,

 • používat náhradní díly v originální kvalitě nebo díly kvalitativně rovnocenné.

 • Kompletní znění blokové výjimky si můžete stánout zde, pokračování pak zde.

Kontaktujte nás

Vyhledávač autoservisů

Vyhledá autoservisy ze sítě PARTNER ELIT nejblíže k zadané adrese.

eCat Elektronický katalog