Úvodní strana > eOffice

eOffice

Unikátní koncepce systému eOffice spojuje mimo jiné kalkulaci pracovních časů s výběrem a objednáním potřebných náhradních dílů ze sortimentu ELITu, a to vše v jednom kroku, bez nutnosti otevírat elektronický katalog. V systému je možné tedy velmi snadno vytvořit nabídku opravy. Dále je již možné díly potřebné na opravu rovnou objednat. Novinkou zavedenou v poslední verzi eOffice je možnost provedené opravy (nabídky) fakturovat. Tato nová funkce poskytuje vedle samotné fakturace i vedení pokladního deníku a kompletní sadu tiskových sestav. Již nyní je systém připraven na zavedení EET.

Systém eOffice již dlouhou dobu dává modernímu autoservisu možnost snadno:

‒        vytvořit kalkulaci opravy pro zákazníka,

‒        objednat potřebné náhradní díly,

‒        evidovat zákazníky a jejich vozidla,

‒        aktivně pracovat s notifikacemi,

‒        získávat potřebné technické informace pro provedení opravy vozidla,

‒        odesílat hlášení EET.

Jako novinku nyní představujeme nadstavbu „Fakturační modul“, která umožní servisu navíc kompletní finanční agendu provozovny.

‒        Evidence zakázek a tisk zakázkových listů

‒        Možnost vystavení faktury a evidence

‒        Dobropisy/storna

‒        Pokladní deník (příjmové/výdajové doklady)

‒        Nastavení prefixů dokladů a číselných řad

‒        Vedení přehledů, reportů a evidence

 

Co se chystá do budoucna?

Na vývoji systému stále pracujeme a jako další krok chystáme nadstavbu „Plánovací modul“.  Tento modul umožní servisu efektivně plánovat svůj čas.

‒        Evidence mechaniků a jejich pracovní doby

‒        Plánování oprav dle jejich časové náročnosti do pracovní doby mechanika

‒        Přesouvání naplánovaných zakázek v čase i mezi mechaniky

‒        Přehledné zobrazení naplánované práce

‒        Report ukončených zakázek mechaniků

 

Vstoupit a začít využívat eOffice můžete jednoduše přímo v eCatu. Uživání systému je navíc zcela ZDARMA!

VSTOUPIT DO EOFFICE

Pro více informací kontaktujte prodejce na nejbližší pobočce ELIT nebo svého prodejního poradce.  

eCat Elektronický katalog