Kurz

PRÁVNÍ MINIMUM A POVINNOSTI AUTOSERVISU

Nově zařazený kurz

Základní informace o školení:


Určeno:

Pro majitele a vedoucí autoservisů a dílen, kteří se chtějí dozvědět nebo si ujasnit řešení reklamací. Problematika správného postupu při reklamaci a sdělení korektního postupu řešení reklamace ve vztahu se zákazníkem. Dodržování legislativy ČR při provozování a řízení autoservisu.

 

Obsah školení:

 • aktuální právní předpisy vztahující se k provádění oprav a údržby motorových vozidel (občanský zákoník a zákon na ochranu spotřebitele)
 • smlouva o dílo (zakázka) a odpovědnost za vady
 • kupní smlouva a odpovědnost za vady
 • postup řešení reklamací – podnikatelé, spotřebitelé
 • zástavní právo
 • diskuze, komentář právníka k aktuálním problémům autoservisů z praxe

 

Cíl školení

 • praktické rady a doporučení při řešení každodenních problémů v rámci styku se zákazníky
 • vyjasnění odpovědnosti za vady díla, záruky, reklamace
 • právní vztahy (volba práva) mezi podnikateli, podnikatelem a spotřebitelem
 • správná smlouva o dílo dle občanského zákoníku
 • pohledávky za zákazníky a jejich zajištění (uznání závazku, směnky, dohody, smluvní pokuta, zástavní právo atd.)
 • prodej zboží v obchodě, záruka, shoda s kupní smlouvou, reklamace (uplatnění práva z odpovědnosti za vady)

 

Čas konání: 9:00 až 15:00

Datum konání:18.02.2020
Typ kurzu:RA03
Místo konání:Tréninkové centrum LKQ
Kolbenova 886/9a, 190 00 Praha 9
Běžná cena kurzu (bez DPH):5200 Kč
Školitel:Oldřich Kohout
Počet volných míst:0
Cena kurzu pro servisy PARTNER ELIT (bez DPH):2600 Kč

Rezervace - Školení

Informace o firmě

Nebo

Informace o účastnících

Hvězdičkou (*) označené položky je nutné vyplnit.

Kontaktujte nás

+420 271 022 222

Vyhledávač autoservisů

Vyhledá autoservisy ze sítě PARTNER ELIT nejblíže k zadané adrese.

eCat Elektronický katalog