Kurz

Právní minimum

Nově zařazený kurz

Cíl školení:

 Základním cílem školení je aplikace legislativních požadavků do praxe autoservisů. Náplní školení není citace právních předpisů a vysvětlování souvisejících judikátů, ale praktická aplikace legislativy do běžné práce autoservisů. Lektor školení není právník, ale technik, soudní znalec, který čerpá podklady ze své znalecké praxe. V průběhu semináře (školení) bude na konkrétních příkladech popisovat postupy týkající se dané problematiky.

Cílová skupina:   přijímací technik a další pracovníci autoservisů

 

ZÁKLADY PRÁVA

 • Nový občanský zákoník – komentář v rozsahu potřebném autoservisy, práva a povinnosti zákazníka a poskytovatele služby (autoservisu)
 • Fyzická a právnická osoba – rozdíly z hlediska právní legislativy
 • Další důležité právní definice s komentářem zaměřeným na využití v autoopravárenství – smlouva o dílo, odpovědnost za škodu, reklamace, kupí smlouva, ochrana spotřebitelů
 •  

ADMINISTRATIVA AUTOSERVISU

 • Postup přijímacího techniky při přijetí vozidla do servisu, administrativní náležitosti, postup v průběhu a ukončení zakázky, včetně správného vyplnění servisní knížky
 • ZAKÁZKOVÝ LIST – k čemu slouží, co má obsahovat a jak jej správně vyplnit
 • Aplikace „blokové výjimky“ v praxi u neautorizovaných servisů
 • Díly srovnatelné kvality a související problematika
 • Specifikace dalších skupin dílů používaných při opravách a související problematika (repasované díly, díly nesplňující požadované parametry apod.)
 • Vlastní materiál zákazníka – jak předejít následným problémůmZÁRUČNÍ LHŮTY A SOUVISEJÍCÍ PROBLEMATIKA
 •  
 • Základní pojmy – právní definice, jaká záruky a služby poskytují prodejci vozidel
 • Problematika servisu vozidel v záruční lhůtě
 • Problematika poskytování záruk v případě využití služeb dalšího subdodavatele
 • Problematika řešení sporů, pokud je vlastníkem vozidla právnická, nebo fyzické osoba REKLAMACE
 •  
 • Postup při řešení reklamací – jak postupovat při řešení reklamací se zákazníkem a jak správně řešit a dokumentovat reklamaci vůči dodavateli dílů
 • Postup při řešení reklamací ve specifických případech – vozidlo je v záruční době, reklamace související s vlastním materiálem zákazníka, reklamace subdodávek, reklamace třetích subjektů

 

POJISTNÉ UDÁLOSTI A JEJICH ŘEŠENÍ

 • Vznik pojistných událostí (dopravní nehody, technické závady vozidel, nekvalitně provedené opravy, použití náhradních dílů a pod.)
 • Kalkulace nákladů na opravu poškození
   • způsoby kalkulace nákladů na opravu a obecně uznávaná metodika při řešení sporů
   • totální škoda - způsoby stanovení a obecně uznávaná metodika při řešení sporů
 • Postup při opravě poškození s ohledem na řešení pojistné události
 • Postup při řešení problémů týkajících se neuznání reklamace, krácení, nebo odmítnutí  pojistného plnění
 • Způsoby a obecně uznávaná metodika při posouzení rozsahu provedené opravy
  • Zda rozsah a náklady na opravu odpovídají opravě poškození
  • Zda rozsah opravy a náklady na opravu odpovídají potřebě výměny konkrétních dílů
  • Zda byly použity vhodné a potřebné díly a zda byl použit správný postup při opravě


Délka školení:  9.30 - 16.hod.

Datum konání:07.03.2018
Typ kurzu:PM1
Místo konání:centrála Elit Praha
Jeremiášova 1283/18 - Praha 5 - Stodůlky
Běžná cena kurzu (bez DPH):2990 Kč
Školitel:Ing.Andrej Haring
Počet volných míst:14
Cena kurzu pro servisy PARTNER ELIT (bez DPH):1495 Kč

Rezervace - Školení

Informace o firmě

Nebo

Informace o účastnících

Hvězdičkou (*) označené položky je nutné vyplnit.

Kontaktujte nás

Vyhledávač autoservisů

Vyhledá autoservisy ze sítě PARTNER ELIT nejblíže k zadané adrese.

eCat Elektronický katalog