Kurz

KLIMATIZACE 1 - SKLENÍKOVÉ PLYNY

Nově zařazený kurz

Základní informace o školení:


Určeno:

Pro automechaniky, kteří provádějí servis klimatizace motorových vozidel a nejsou proškolení z Nařízení Komise (ES ) 307 /2008, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES ) č. 517/2014 a Zákona 73 ze dne 7. února 2012.

 

Obsah:

 • klimatizační systémy motorových vozidel, základy termodynamiky
 • základní funkční schéma klimatizace a funkce jednotlivých komponentů
 • základní znalosti o vlastnostech a používání fluorovaných skleníkových plynů jako chladiv v klimatizačních systémech motorových vozidel
 • dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí dle nařízení (ES) č. 517/2014
 • znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
 • servis klimatizace
 • zacházení s lahví pro chladivo
 • zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny v motorových vozidel a jeho

odpojení

 • obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
 • závěrečný test znalostí a vydání osvědčení o absolvování školení
 • Zákon 73 ze dne 7. února 2012

 

Cíl školení

Pokud účastník školení prokáže požadovanou úroveň znalostí a praktických dovedností, bude mu vydáno osvědčení o odborném školení v oblasti autoklimatizací a právních předpisů dle Článku 2 Nařízení Komise (ES) č. 307/2008. Toto osvědčení opravňuje držitele k provádění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací.

Čas konání: 9:00 až 14:30

Datum konání:05.03.2020
Typ kurzu:AC01
Místo konání:Střední škola technických oborů
Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark
Běžná cena kurzu (bez DPH):5200 Kč
Školitel:Školitel 2 LKQ
Počet volných míst:5
Cena kurzu pro servisy PARTNER ELIT (bez DPH):2600 Kč

Rezervace - Školení

Informace o firmě

Nebo

Informace o účastnících

Hvězdičkou (*) označené položky je nutné vyplnit.

Kontaktujte nás

+420 271 022 222

Vyhledávač autoservisů

Vyhledá autoservisy ze sítě PARTNER ELIT nejblíže k zadané adrese.

eCat Elektronický katalog