Školení

Odborná školení Elit

Pro všechny naše zákazníky nabízíme možnost zúčastnit se kurzů a školení v oblasti oprav motorových vozidel a autodiagnostiky, které organizujeme ve spolupráci s renomovanými firmami a specialisty v daném oboru. Ceny kurzů jsou pro zákazníky v síti PARTNER ELIT zvýhodněné o 50%, ale možnost získat zvýhodněné školení není zapovězena ani ostatním našim zákazníkům. Pro více informací kontaktujte svého obchodního poradce.

Uzávěrka přihlášek na všechna nabízená školení jsou 3 pracovní dny před datem konání školení.

Storno objednaného školení ze strany zákazníka je bezplatné, nejpozději však 3 pracovní dny před datem konání školení. V případě, že svou účast na školení zákazník stornuje později, bude mu účtována cena školení v plné výši.

Nabízená školení jsou rozdělena do třech hlavních okruhů:

Sériová diagnostika (označení Sxxx) - školení jsou zaměřena především na použití sériové diagnostiky, tedy diagnostiky „přes zásuvku“. Konkrétně pak čtení paměti závad a jejich správná interpretace, správné vyhodnocení měřených hodnot poskytovaných systémem vozu, popis kódování jednotek a jejich přizpůsobení a podobně. Školení nabízíme v různých úrovních jak v obecné rovině, tak i přímo pro konkrétní diagnostické přístroje. Školení sériové diagnostiky jsou zároveň vhodná jako základ pro další specializovaná systémová školení.

Paralelní diagnostika (označení Pxxx nebo BExx) – tato školení jsou zaměřena především na měření a vyhodnocování signálů a hodnot přímo na jednotlivých komponentech vozidla za použití multimetru a osciloskopu. V nabídce je několik úrovní školení a sestávají jak z teoretické tak i z praktické části.

Systémové školení (označení podle systému například CRxx,FSxx,DPFxx) – jedná se, o školení určená přímo pro konkrétní systém vozu, nebo pro konkrétní systém motoru například Common-Rail a FSI. Do okruhu systémových školení patří i školení „Klimatizace EU“ které umožňuje získat osvědčení dle nařízení ES 307/2008 a842/2006 na znovuzískání F plynů z autoklimatizací.

Dodavatelé školení:

  • FCD.EU
  • ATE
  • Maxwill
  • Continental
  • Schaeffler CZ s.r.o.

Lektoři kurzů:

  • Jiří Hampl – FCD.EU
  • Ing. Andrej Haring (LKW)
  • Mgr. Karin Zábranská 
  • Petr Palán
  • Jiří Ille

Pro více informací kontaktujte svého prodejního poradce, případně vaši nejbližší pobočku ELIT.

Kontaktujte nás

+420 271 022 222

Vyhledávač autoservisů

Vyhledá autoservisy ze sítě PARTNER ELIT nejblíže k zadané adrese.

eCat Elektronický katalog
Člen skupiny Rhiag Rhiag