eTech

  • autorizované technické informace o údržbě, opravách, servisních datecha diagnostice
  • program je integrován do eCatu, počet dostupných funkcí je závislý na licenci uživatele
  • funkce: Mazací plány, Komfortní elektronika, Pojistky a relé, Příručky pro opravu, Smart Fix, Svolávací akce, Data nastavení, Technické výkresy, Diagnostika
  • možnost objednávky dílů potřebných ke konkrétní servisní prohlídce
  • on-line aktualizace dat
  • „kancelář“: komfortní evidence servisních prohlídek a nabídek, vyhledání podle zákazníka, RZ, zakázky...
  • dodavatel dat: HaynesPro (VIVID)

Pro více informací kontaktujte svého prodejního poradce, případně vaši nejbližší pobočku ELIT.

Kontaktujte nás

Vyhledávač autoservisů

Vyhledá autoservisy ze sítě PARTNER ELIT nejblíže k zadané adrese.

eCat Elektronický katalog